OSLO.KOMMUNE.NO TJENESTER SKJEMAER BYDELER ETATER OG FORETAK POLITIKK LEDIGE STILLINGER
    OSLO KOMMUNE   VIDEO
 
Oslo kommune- Ensjøbyen >>  Foreningen Ensjøbyen >>
Om denne siden | Om prosjektet
       
   
Gladengen    
  Marienfryd
  Ensjøveien 25
  Normannsløkka
Hovinbekken    
  Tiedemannsjordet
  Fyrstikkalleen 21
  Ensjøveien 23B
  Tyngdepunktet
  Tiedemannsbyen
  Ensjøveien 10/12
  Malerhaugveien 34
  Teglverkstomta
     
 
  Petersborgaksen
  Stålverksparken
  Teglverksparken
  Tiedemannsparken
  Gang- og sykkelbro,
Grenseveien
  Vestre Parkdrag
  Vestre Bekkedrag
  Petersborgparken
  Østre Parkdrag
     
   
  Gladengveien
  Turvei D2
  Ensjøveien
April 2014 - Bymiljøetaten påtar seg intet ansvar for informasjon som måtte være mangelfull eller uriktig.
Siden er utarbeidet for Bymiljøetaten i sammarbeid med foreningen Ensjøbyen av Vianova Plan og Trafikk/Baezeni.