OSLO.KOMMUNE.NO TJENESTER SKJEMAER BYDELER ETATER OG FORETAK POLITIKK LEDIGE STILLINGER
    OSLO KOMMUNE   3D PORTAL ENSJØ
 
Oslo kommune- Ensjøbyen >>       Foreningen Ensjøbyen >>
Om denne siden | Om prosjektet

 

Fra bilby til boligby!


Fra å være en bydel dominert av bilforhandlere skal Ensjø utvikles til et attraktivt og sentralt område for boliger, arbeidsplasser, handel, service og kultur. Ensjø vil i de neste 10-15 årene forandres til å bli et knutepunkt med 5000-7000 nye boliger.
Utviklingen på Ensjø skjer i et samspill mellom Oslo kommune og private grunneiere/utbyggere.

3D portalen for Ensjø er laget for å gi et visuelt bilde på hvordan de forskjellige delene av utbyggingen kan/vil fremstå når de er ferdigstilt. Dette gjelder både boligprosjekter og offentlig infrastruktur som veier, parker og bekkedrag og lignende.
For utfyllende informasjon om de enkelte prosjektene på Ensjø se følgende nettsider:
- Ensjøbyen – Oslo kommune
- Foreningen Ensjøbyen

Portalen er laget av Oslo kommune Bymiljøetaten og foreningen Ensjøbyen i samarbeid med ViaNova Plan og Trafikk AS.

Ansvarsforhold:
Bymiljøetaten påtar seg intet ansvar for informasjon som måtte være mangelfull eller uriktig. Bymiljøetaten søker til enhver tid å holde sidene på www.Ensjø3d.no oppdatert, men vi kan ikke innestå for informasjonen på nettstedet er utfyllende og oppdatert til enhver tid. Du er velkommen til å gi oss innspill dersom du finner feil eller mangler på vår nettside.

Innhold og layout på nettsiden er opphavsrettslig beskyttet. Dersom det refereres til artikler på vårt nettsted skal Oslo kommune v/Bymiljøetaten refereres som kilde. Lenking til vårt nettsted skal videre være lojal og inneholde kildeangivelse. E-postadresser som er tilgjengelig gjennom våre nettsider tillates ikke benyttet til markedsføringshendvendelser.

Ansvarlige kontaktpersoner er:

  - Oslo kommune – Bymiljøetaten
Postmottak@bym.oslo.kommune.no
- Oslo kommune – Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Postmottak@eby.oslo.kommune.no
April 2014 - Bymiljøetaten påtar seg intet ansvar for informasjon som måtte være mangelfull eller uriktig.
Siden er utarbeidet for Bymiljøetaten i sammarbeid med foreningen Ensjøbyen av Vianova Plan og Trafikk/Baezeni.